In Search of Democracy er et prosjekt initiert av Østfold Internasjonale Teater og Company New Heores.
I løpet av tidsperioden august-september 2020 satt flere illustratører på Kirketorget i Moss og tegnet folks drømmer for det nye havneområdet i byen.
Tegningene er raskt produsert med tusj. Etterhvert som tegningene ble ferdige ble de hengt opp på en installasjon slik at folk i byen kunne se. Etterhvert ble de også utstilt rundt omkring i byen, for at diskusjonen rundt hva slags by Moss kan være kunne fortsette.

Moss gjennomgår omfattende endringer som vil definere byen for kommende generasjoner. I tillegg til at kommunen er slått sammen med Rygge og har fått nytt byvåpen, endres det fysiske landskapet: Nyquistbyen er jevnet med jorden, en ny tunnel graves, stasjonskompleks bygges for toget, og det vil sannsynligvis bli store forandringer rundt containerhavna og fergeleiet. Disse endringene skaper både entusiasme og konflikter.
Hva slags fremtidig offentlig rom ønsker man seg i Moss? Hvordan skal den nye togstasjonen, Nyquistbyen og havna utformes? Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes tegner svaret ditt!

Kreditering:
Konsept: Lucas De Man, Pascal Leboucq, Kimberly Major (Company New Heroes)
Produksjonsledelse: Janiek Bouman (Company New Heroes)
Produksjonsledelse Norge: James Moore (Østfold Internasjonale Teater)
Medvirkende kunstnere: Hans Gerhard Meyer , Simen Langeland, Katarina Caspersen, Katja Henriksen Schia, Annette Helland, Trine Louise Ween, Aurora Wilde, Agnes Guttormsgaard og Camilla Wexels Riser.

Støttet av: Prosjektet er en del av IN SITU Act og er støttet av EU-programmet Kreativt Europa, og har også mottatt støtte via Viken Fylkeskommune.
Foto: Østfold Internasjonale Teater

Film er fra dagbokprosjektet mitt som du også kan se på hjemmesiden: